STŘECHOVÁ, Iveta. Využití finanční analýzy v podniku [online]. Brno, 2012 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/71637. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Miloš Konečný.

Uložit do Citace PRO