MURÍN, Miroslav. Podnikatelský záměr [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/71648. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Anna Afonina.
Uložit do Citace PRO