BAČÍKOVÁ, Ludmila. Návrh postupu rozhodování mezi nájemním a vlastnickým bydlením [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/71649. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Stanislav Škapa.
Uložit do Citace PRO