KUBÍČEK, Michal. Výběr vhodné formy financování vlastního bydlení [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-03-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7165. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Tomáš Meluzín.

Uložit do Citace PRO