LEBEDA, Martin. Analýza a návrh změn informačního systému firmy [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/71653. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Bernard Neuwirth.
Uložit do Citace PRO