PŠENIČKA, Martin. Zhodnocení kvalitativního přínosu rozvojového projektu spolufinancovaného z finančních zdrojů fondů EU [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/71654. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Alena Kocmanová.
Uložit do Citace PRO