GABRLÍK, Jan. Modifikace letounu EV-55 v kategorii CS/FAR 23, Commuter [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/71656. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Jiří Zablatzký.
Uložit do Citace PRO