TÁRNOK, Gábor. Aerodynamická interakce dvou vozidel [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/71658. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jan Vančura.

Uložit do Citace PRO