PROVAZNÍKOVÁ, Andrea. Únavové vlastnosti hořčíkové slitiny AZ61 [online]. Brno [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7166. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Libor Pantělejev.

Uložit do Citace PRO