KLIMKOVA, Jana. Financování podnikatelských aktivit [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7167. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Martin Slezák.

Uložit do Citace PRO