KROUPOVÁ, Hana. Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7169. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Zdeňka Konečná.

Uložit do Citace PRO