POKORA, Zdeněk. Využití fluorimetrie pro detekci stopovačů proudění podzemních vod [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7172. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Vladislav Kahle.
Uložit do Citace PRO