LYSÝ, Zbyněk. Management kalibrace souřadnicového měřicího stroje (SMS) [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7181. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Petr Koška.
Uložit do Citace PRO