MIKULA, Hynek. Fázový diagram chladiva LiF-NaF-KF [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/71812. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Oldřich Matal.

Uložit do Citace PRO