BOHÁTKA, Jan. FM vysílač APRS telemetrických dat v pásmu 144MHz [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/71854. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Tomáš Urbanec.
Uložit do Citace PRO