POPELKA, Jan. Vliv přenosových parametrů na spotřebu elektrické energie Zigbee zařízení [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/71883. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Milan Šimek.

Uložit do Citace PRO