MICHALČÍK, Bohumil. Mikroprocesorem řízený nabíječ baterií [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-09-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/71897. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce František Burian.

Uložit do Citace PRO