JANČÁŘ, Milan. Prodloužení životnosti letounů ZLIN Z 126 a 226 [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7193. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Petr Augustin.
Uložit do Citace PRO