VALENTOVÁ, Radka. Stanovení biologicky aktivních látek v cereálních produktech [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7194. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Ivana Márová.

Uložit do Citace PRO