BLAHÚT, Lukáš. Aplikace matematických softwarů při numerickém řešení úloh mechaniky [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/71944. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Karel Pellant.

Uložit do Citace PRO