HIKANÍK, Matúš. Inkubátor s regulací teploty a vlhkosti [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7196. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Miloslav Steinbauer.
Uložit do Citace PRO