ARVAI, Luboš. Simulace přenosu DVB-H a DVB-SH [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7218. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Ladislav Polák.
Uložit do Citace PRO