KESJÁROVÁ, Lenka. Podnikatelský záměr na založení společnosti S4you s.r.o [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7219. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Alena Kocmanová.

Uložit do Citace PRO