ŠAŠINKA, Viktor. Návrh optimalizace výrobních procesů [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-03-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/72202. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Tamara Mazlová.

Uložit do Citace PRO