STÍSKALOVÁ, Radka. Analýza podnikatelského prostředí [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/72206. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Pavel Breinek.

Uložit do Citace PRO