KRAMÁREKOVÁ, Zuzana. Demografická analýza města Trutnov pomocí časových řad [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/72230. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jiří Kropáč.
Uložit do Citace PRO