IĽKO, Pavol. Platební systém pro operační systém Android [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/72274. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Karel Burda.
Uložit do Citace PRO