MERTLÍK, Tomáš. Diagnostika problému pomocí expertního systému [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/72291. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jan Karásek.

Uložit do Citace PRO