MRNÍK, Martin. Tiskový USB přepínač [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/72292. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jiří Hermany.
Uložit do Citace PRO