ŠMERDA, Jaroslav. Měření rychlosti střel pomocí laserového paprsku [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/72293. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Zbyněk Lukeš.

Uložit do Citace PRO