GARGULÁK, Dušan. Rekonstrukce obrazů z projekcí [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/72296. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Radovan Jiřík.
Uložit do Citace PRO