TVARŮŽEK, Marek. Hardwarová realizace nemocničního informačního systému [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/72297. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Petr Fedra.

Uložit do Citace PRO