SEKERA, Lukáš. Návrh kardiostimulátoru typu On Demand v LabVIEW [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/72309. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jiří Sekora.

Uložit do Citace PRO