KALINA, Michal. Využití průtokové coulometrie ve studiu transportu kovových iontů v huminových gelech [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7237. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Martina Klučáková.
Uložit do Citace PRO