KLÍMA, Ondřej, Petr NOVOBILSKÝ, Roman MADEJA, David BAŘINA, Adam CHROMÝ, Michal ŠPANĚL a Pavel ZEMČÍK. Intensity-based non overlapping area registration supporting "drop-outs" in terms of model-based radiostereometric analysis. Multi science- Journal of Healthcare Engineering [online]. NEUVEDEN, 2018, 2018(1), 1-10 [cit. 2023-05-30]. ISSN 2040-2295. Dostupné z: doi:10.1155/2018/8538125

Uložit do Citace PRO