JANEČKOVÁ, Hana, Martin FASURA, Anna HOŠŤÁLKOVÁ, Eva SEDLÁKOVÁ a Jan SKŮPA. Knihovní newsletter 1/2018. Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna, 2018. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/72417

Uložit do Citace PRO