KUBICOVÁ, Lenka. Výroba vína se zaměřením na rozdíly v produkci "bio" vína a vína připravovaného běžnou cestou [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7245. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Eva Vitoulová.
Uložit do Citace PRO