POLÁK, Roman. Porovnání cen venkovních úprav na pozemku ve funkčním celku s rodinným domem stanovených nákladovým způsobem a zjednodušeným způsobem v Novém Jičíně [online]. Brno [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/72488. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Marie Lorencová.

Uložit do Citace PRO