MALÁ, Michaela. Depozice plazmových polymerů [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7250. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Vladimír Čech.
Uložit do Citace PRO