ACEVEDO SILVA, Rodrigo Alberto. Zlepšování Braytonova oběhu leteckých plynových turbín [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7261. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Miroslav Šplíchal.
Uložit do Citace PRO