KŘIVÁK, Petr. Možnosti využití odpadního tepla výfukových plynů spalovacích motorů [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7263. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Marian Brázdil.

Uložit do Citace PRO