HRUŠKA, Lukáš. Aplikace moderních technologií pro výrobu uvolňovacího mechanismu dveří osobního automobilu [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-09-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7264. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Josef Sedlák.

Uložit do Citace PRO