ŠULÁK, Jakub. Kategorizace pásových dopravníků [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7266. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Miroslav Škopán.
Uložit do Citace PRO