TROJAN, Martin. Viskozimetrie systémů hyaluronan-amfifil [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7274. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Martin Chytil.
Uložit do Citace PRO