PAVLAČKOVÁ, Jana. Mikroorganizmy s lipolytickou aktivitou a jejich využití [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/728. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Jiřina Omelková.
Uložit do Citace PRO