ŘÁDKOVÁ, Lucie. Studium plazmochemické redukce korozních vrstev na mosazi [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7283. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce František Krčma.
Uložit do Citace PRO