PINKAVA, Jan. Filtrace časových řad [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7286. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Roman Maršálek.
Uložit do Citace PRO