SVOBODA, Lukáš. Proměny architektonického prostoru 20. století Elementární geometrické koncepce tvorby moderního arch.prostoru [online]. Brno [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/72962. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav zobrazování. Vedoucí práce Zdeněk Makovský.

Uložit do Citace PRO