PETRÁK, Jan. Regulace s použitím rekonstruktoru stavu [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/73018. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Vavřín.

Uložit do Citace PRO