ŠVÁB, Jaroslav. Automatický anténní tuner [online]. Brno [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/73019. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jiří Šebesta.
Uložit do Citace PRO